Nieuws

15-12-2020 Tweede lockdown ivm Corona

Na de berichten van het kabinet bij monde van president Rutte over de tweede lockdown met ingang van 15 december 0.00 uur hebben wij besloten om ook bij ons het risico tot een minimum te beperken en de zorg aan de kinderen op te schorten. Ouders, verzorgers, wijkcoaches en managers zijn op de hoogte gebracht en we zullen de aankomende periode de kinderen en ouders ondersteunen waar mogelijk.

01-09-2020 Zorgen en maatregelen rondom het coronavirus

De scholen zijn weer begonnen, we hanteren de regels zoals deze zijn afgegeven door het RIVM en te vinden zijn op de pagina (site) van het Nederlands Jeugd Instituut. (NJI) We zullen voorlopig nog geen vergaderingen en ontmoetingen met de ouders/verzorgers plannen. Ook met de verschillende zorgverleners doen we alles "op afstand", dus digitaal. Dit houdt tevens in dat bij het brengen en halen van de kinderen, de ouders/verzorgers buiten blijven, de intakes en evaluaties zullen ook digitaal plaatsvinden.

Ventilatie op de verblijfsruimte (de Deel):

We hebben een installateur opdracht gegeven om dit naar beste "corona-realiteit/actualiteit" aan te passen. Oude lucht wordt nu middels ventilatie afgezogen en nieuwe/schone lucht aangevoerd. (dus geen recirculatie)

 

De laatste actuele regels van het RIVM/NJI

Hieronder een deel van de tekst (op ons van toepassing van de site:

 https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Handreiking-dagopvang-dagbesteding-en-dagbehandeling

Lees het gehele artikel op bovenstaande link. Wij hebben slechts de delen die bij ons van toepassing zijn hieronder vermeld:

 Uitgangspunt
Uitgangspunt is dat voor kinderen en jongeren die geen verkoudheidsklachten hebben zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn of klachten van lichte hoest, benauwdheid of verhoging of koorts meer dan 38 graden dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling doorgaat.

Algemene uitgangspunten zijn:
• Tussen de kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeft geen anderhalve meter afstand gehouden te worden.
• Accepteer het ontbreken van de anderhalve meter afstand tussen kinderen tot en met 12 jaar en volwassenen. Probeer bij jongeren van 13 tot 18 jaar wel zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te bewaren.
• Tussen volwassenen moet anderhalve meter afstand gehouden worden.
• Voor kinderen en jongeren die in het kader van lichamelijke verzorging of om andere redenen fysieke nabijheid vragen, wordt per situatie afgewogen wat mogelijk, haalbaar en wenselijk is.
• Dit geldt ook voor jongeren tussen de 18 en de 23 (voor hen onderling geldt de anderhalve meter regel wel), die deelnemen aan groepen waar ook deelnemers van 18 jaar of jonger zijn.

 

Wanneer dagbesteding, dagopvang of dagbehandeling op locatie wordt geboden, gelden de algemene hygiënemaatregelen en de richtlijnen van het RIVM:

• Hanteer de anderhalve meter regels tenzij dit door de noodzaak tot fysieke nabijheid of lichamelijke verzorging niet mogelijk is en in onderling overleg in de vorm van maatwerk toch positief besloten is over deelname aan dagbesteding, opvang of behandeling.
 Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.
 Accepteer het ontbreken van de anderhalve meter afstand tussen kinderen tot en met 12 jaar en volwassenen. Probeer bij jongeren van 13 tot 18 jaar en volwassenen zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te bewaren.
 Volwassenen houden onderling minimaal anderhalve meter afstand.
• Er is geen lichamelijk contact tussen betrokkenen. Lees meer over lichamelijk contact op de pagina over persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Als het kind of de jongere verkoudheidsklachten heeft zoals neusverkouden, loopneus, hoesten, keelpijn en/of koorts of benauwdheid of een bewezen corona, dan blijft het kind of de jongere thuis totdat hij minimaal 24 uur klachtenvrij is. Hierop zijn twee uitzonderingen:
• Kinderen van 0 tot en met 6 jaar met een neusverkoudheid en zonder koorts. Zij mogen wel naar de dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling, mits zij niet in het bron- en contactonderzoek zitten van iemand die positief getest is op het coronavirus of een gezinslid hebben met koorts of benauwdheid.
• Als de verkoudheidsklachten veroorzaakt worden door bijvoorbeeld hooikoorts of astma dan kunnen kinderen gewoon naar de opvang. Bij twijfel kan er in overleg met de schoolarts (JGZ-arts) een afweging gemaakt worden of een kind getest moet worden. Ouders kunnen ervoor kiezen hun kind te testen. De test kan niet verplicht gesteld worden door de opvang. Lees de handreiking voor kinderen met een langdurige verkoudheid.
• Vanaf het moment dat iemand klachten krijgt, laat hij zich direct testen. Iedereen met (milde) klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Via het landelijk nummer 0800-1202 kun je een afspraak maken. Je kunt ook online een afspraak maken. Lees meer op de website van de Rijksoverheid. Als de test positief is, start de GGD het bron- en contactonderzoek.
• Als drie of meer kinderen of jongeren in een groep ziek worden, is dat een reden om de ouders te vragen hun kind te laten testen en om te overleggen met de GGD of verdere maatregelen nodig zijn.
• Als het kind of de jongere een gezinslid (gezamenlijk huishouden) heeft met verkoudheidsklachten zoals neusverkouden, loopneus, keelpijn, hoesten en meer dan 38 graden koorts of benauwdheid dan blijft het kind of de jongere thuis, ook als die zelf geen klachten heeft. Het kind of de jongere mag weer naar de opvang als het 10 dagen geleden is dat het zieke gezinslid weer klachtenvrij is. Zie ook de informatie van het RIVM.
• Regelmatig handen wassen met water en zeep.
• Betrokkenen delen geen handdoek maar maken gebruik van papieren wegwerphanddoeken.
• Betrokkenen hoesten en niezen in hun ellenboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Schud geen handen.
• Vluchtig (minder dan 15 minuten) fysiek contact (insuline spuiten, naar toilet helpen, helpen met eten, verschonen van een stoma, het aanleggen van een sonde of het uitzuigen) tussen volwassenen en kind of jongere mag. Ook hier geldt:
• Beperk de periode van het lichamelijk contact.
• Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen nodig die in een normale situatie ook gebruikt worden om hygiënisch te kunnen werken.
• Was na deze handelingen de handen.
• Probeer gedurende deze periode zoveel mogelijk naast of achter het kind of de jongere te staan.
• Dit is vanzelfsprekend anders als na zorgvuldige afweging voor een maatwerkoplossing is gekozen bij jongeren die door hun beperking niet in staat zijn de anderhalvemetermaatregel op te volgen of die om andere redenen fysieke nabijheid van anderen vragen.

 

Einde laatste update 01-09-2020

Regels/richtlijnen ivm de corona van de zorgboerderij Het Haaksbergerveen

“Het brengen en halen van uw kind(eren)”:

Vooraf: Als er binnen uw gezin last is van 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (38 graden of hoger); breng uw kind dan niet naar de zorgboerderij!

• Ouders komen niet binnen op de zorgboerderij. U kunt uw kind brengen tot over het bruggetje en dan via het ander hek (groene hek/bij de brievenbus) weer naar uw auto, zodat ook u geen andere ouders op dichter dan 1,5 meter hoeft te passeren
• Heeft u bijzonderheden, dan horen we dit graag even vooraf per telefoon, omdat we de gesprekken bij het brengen tot een minimum willen beperken.
• Bij het halen van uw kind geldt hetzelfde: kom niet binnen, we zullen uw kind naar buiten begeleiden en u kunt middels het groene hek naar uw auto. Bijzonderheden dragen we over middels telefoon of mail.

Kinderen tijdens het verblijf op de zorgboerderij:

Algemeen:
• Bij twijfel van “ziek zijn”, zullen wij uw kind (veilig middels oor thermometer met beschermhoesje) temperaturen en zo nodig met u contact opnemen om uw kind op te halen.
• De lunches zullen wij zoveel mogelijk in “picknickvorm” (reeds gesmeerde boterhammen) aanbieden

We zullen er op toezien dat de kinderen:
• Regelmatig handen wassen met water en zeep.
• Gebruik maken van papieren wegwerphanddoeken.
• Hoesten en niezen in hun ellenboog.
• Papieren zakdoekjes gebruiken.
• Geen handen schudden.

Daarnaast zullen we na ieder toiletbezoek extra schoonmaken (en deurklinken, speelgoed etc.)

Bij het “binnen zijn” zullen we zoveel als mogelijk de 1,5 meter regel in acht nemen.
Wij als begeleiders houden zoveel als mogelijk de 1,5 meter afstand

 

Tot slot:
Door alle maatregels wordt het leven er niet makkelijke op. We doen ons best om het verblijf op onze zorgboerderij voor uw kinderen zo aangenaam en prettig mogelijk te maken. Ondanks de maatregelen moet het voor uw kind een leuke tijd zijn hier! Daar gaan we voor!!

 

Ps:
Deze informatie delen wij op 18 juni 2020. Mochten zich ontwikkelingen voordoen die ons voor 1 juli nog anders moeten doen beslissen, hoort u dit zsm van ons.

Met vriendelijke groet,

Marjolein en Ger Busser

 

 

----------------------Einde nieuwsbericht rondom Corona----------------------------

Het Jaarverslag 2019 is gepubliceerd!

 

 

Kijk bij Jaarverslagen!!!!!!

 

 

-------------------------------------Einde nieuwsbericht-----------------------------------

Het tevredenheidsonderzoek 2018 is gepubliceerd!

  

 

Kijk bij Tevredenheid!!!!!!

 


-------------------------------------Einde nieuwsbericht-----------------------------------

Verlenging SBB voor 4 jaar  -  Zorgboerderij Het Haaksbergerveen gekwalificeerde plek voor stagieaires

 

Geachte mevrouw Busser-van Essen,
Op 20 november 2018 evalueerden wij de erkenning van Zorgboerderij Het Haaksbergerveen (100197930) als leerbedrijf. Het verheugt SBB dat u de komende vier jaar mbo-studenten wilt blijven opleiden in de praktijk. U biedt ze een veilige leeromgeving met deskundige begeleiding en passende werkzaamheden. SBB waardeert dat, want zo leren studenten het vak in de praktijk en hebben ze straks een betere kans op de arbeidsmarkt.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Louis Braillelaan 24 2719 EJ Zoetermeer ▪ Postbus 7259
2701 AG Zoetermeer ▪ 088 338 00 00 ▪ www.s-bb.nl

 

-------------------------------------Einde nieuwsbericht-----------------------------------

Audit 2018 - Verlenging tot 1 september 2021

 

Op 1 september 2018 hebben wij weer de auditor van de Federatie Landbouw en zorg op berzoek gehad. De heer Boon heeft met een aantal kinderen en ons het hele zorgproces doorgenomen en de zorgboerderij met een auditorbik bekeken/beoordeeld. Wij voldoen nog steeds aan alle eisen en hebben het keurmerk weer voor 3 jaar ontvangen. Wilt u lezen wat zijn bevindingen zijn dan verwijzen we u naar de linker kolom, "het kopje" -Auditverslagen-

                      

-------------------------------------Einde nieuwsbericht-----------------------------------

Reünie / open dag / 10 jarig bestaan

Inmiddels hebben wij deze prachtige dag, met zeer mooi weer, achter ons liggen. Wij vonden het een groot succes, we danken alle mensen voor hun aanwezigheid en ook voor de leuke presentjes die we hebben ontvangen!! We hebben er samen een leuke dag van gemaakt en het was heerlijk om iedereen weer te zien en te spreken. We hopen dat iedereen het ook zo heeft ervaren!

 Nogmaals: Bedankt allemaal!!

 

Reünie / open dag / 10 jarig bestaan!!

 Op 27 mei a.s. vieren wij ons 10 jarig bestaan!

Graag nodigen wij jullie uit om dit samen met ons te vieren en herinneringen op te halen “aan die goeie ouwe tijd” 😊.

We houden het kleinschalig zoals jullie van ons gewend zijn, toch vinden we het leuk jullie iets extra’s aan te bieden….
• vijf demonstraties van oude ambachten: manden vlechten, touw slagen, bezem binden, midwinterhoorn maken en kantklossen
• een stoere stormbaan voor de kinderen
• en uiteraard een hapje (bij de pannenkoekencarrousel) en een drankje!

Allemaal tot ziens op zondag 27 mei tussen 11.00 uur en 15.00 uur!

Marjolein en Ger – Zorgboerderij Het Haaksbergerveen te Rekken

 

-------------------------------------Einde nieuwsbericht-----------------------------------

20 december 2017:

Wij hebben diverse documenten uit ons kwaliteitssyteem toegevoegd; 

Kijk in de linkerkolom bij "Meer informatie"

 

1 december 2017:

U vindt de uitslagen van het tevrfedenheidsonderzoek onder het "kopje"Teverdeneheid - of link TVO_HBV2017

 

 Nu ook het informatieboekje in te zien!

Het informatieboekje is nu in te zien en thuis te printen!

Kijk in de linkerkolom bij "Meer informatie"

 

 We houden de informatie actueel. Kijk dus regelmatig voor aanvullingen.

 

-------------------------------------Einde nieuwsbericht-----------------------------------

 

Jaarverslag 2016 nu op de site!!

Klik hier voor het jaarverslag 2016

of kijk in de linkerkolom bij Jaarverslagen (ook voor de eerdere jaren)

 

-------------------------------------Einde nieuwsbericht--------------------------

Resultaten tevredenheid 2016:

Uitslag van het onderzoek voor de kinderen / ouders/verzorgers.

Ook dit jaar weer hebben we een ondezoek gehouden onder "onze bezoekers" over de tevredenheid van onze zorg en accomodatie. Gelukkig kunnen we concluderen dat we zeer tevreden mogen zijn en het resultaat een "opsteker" is om door te gaan. Allemaal bedankt!  Wilt u de resultaten bekijken, 

 

Klik hier voor het bekijken van de resultaten kinderen/ouders/verzorgers

Of kijk op "Tevredenheid" 

 

 -------------------------------------Einde nieuwsbericht-----------------------------------

 

 

Audit - Verlenginging Keurmerk tot 2018!

Op 18 september 2015 hebben wij de auditor van de Federatie Landbouw en zorg op berzoek gehad. Ze heeft gesproken met deelnemers, stagiaires en ons. Ze heeft de kwalitietspunten met ons doorgenomen en beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat we nog steeds voldoen aan de door de Federatie gestelde kwaliteitseisen. Zodoende is ons keurmerk verlengd tot september 2018. Wilt u het verslag lezen,kijk dan bij: Auditverslagen

-------------------------------------Einde nieuwsbericht-----------------------------------

 

Nu ook hoofdzorgaanbieder voor Jeugd bij de Achterhoekse Gemeenten

 Met ingang van 1 september 2015 levert zorgboerderij Het Haaksbergerveen als hoofdaanbieder zorg en begeleiding aan kinderen. Als u met de verwijzer van de Gemeente (lid voormekaarteam of wijkcoacht) een gesprek heeft gehad en uw voorkeur gaat uit naar onze zorgboerderij, dan kunt u dit direct bij deze verwijzer aangeven, die verolgens ons een zorgopdracht kunnen verstrekken. Op deze manier zijn de "lijnen met de Gemeente kort"

 

 -------------------------------------Einde nieuwsbericht-----------------------------------

 Hidden
Klik op de kaart om een route te plannen vanaf het geselecteerde punt of plan vanaf adres: